Express Delivery

تحویل سریع

Warehousing

انبارداری

E-Commerce

تجارت الکترونیک

Production

تولید

Supermarket

سوپر مارکت

برچسب های حرارتی مستقیم

پاکت لیست بسته بندی ، کیسه های پیک (پلی میل) ، حباب رسان ، برچسب های انتقال حرارتی ، برچسب های حرارتی مستقیم و رول های کاغذ حرارتی.

آن شرکت بین المللی با یک
تعهد به سفارشی سازی

Fangda Packaging ، تاسیس شده در سال 2003 ، اولین تولید کننده پاکت لیست بسته بندی خود چسب در چین است و امروز ما در تولید و صادرات پیشرو در منطقه آسیا و اقیانوسیه بوده ایم.

محصولات اصلی ما شامل پاکت های لیست بسته بندی ، کیسه های پیک (پست الکترونیکی پلی) ، نامه های حبابی ، برچسب های حرارتی مستقیم ، برچسب های انتقال حرارتی و کاغذهای حرارتی است.

برنامه های اصلی

سناریوهای استفاده از محصولات در زیر نشان داده شده است

تحویل سریع

انبارداری

تجارت الکترونیک

تولید

سوپر مارکت